Vzhledem k dočasným technickým problémům se zobrazováním obrázků v prohlížeči Chrome, prosím použijte jiný prohlížeč (Edge, Firefox Mozilla, Opera). Děkujieme za pochopení a za vzniklou situaci se omlouváme.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázkovou výrobu.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré nabízené dveře a zárubně (a jiné výrobky) jsou vyráběny na zakázku, proto se na tyto objednávky (dveří, zárubní, kuchyní, nábytku, aj.) nevztahuje možnost vrácení výrobku do 14ti dnů bez udání důvodu objednané přes e-shop. Vyjímkou jsou dveřní doplňky.

Prodávající

Athena - Petr Janda
Zbizuby 71
285 04 Uhlířské Janovice

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zakázky

Zakázku je možno objednat následujícími způsoby:

 • - ústně (osobně)
 • - písemně (e-mailem)
 • - v internetovém obchodu


Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje: Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných skutečných údajů a náležitostí. Na objednávky bez požadovaných údajů nebudeme reagovat.

Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit 50% zálohy z celkové ceny objednávky při uzavření zakázky a potvrzení přijaté objednávky prodávajícím. Termín realizace (pokud není uvedeno jinak) je uveden na zálohové faktuře a objednávce. Doplatek 50% zbylé částky vč. DPH pak při převzetí zakázky, nebo před zahájením vlastní montáže (týká se pouze zakázek výroby dveří s příslušenstvím). Dveřní doplňky, jako je vrchní kování, klepadla aj. zasíláme na dobírku. Doprava dveří (vč.montážníků) je zvlášť účtována s 21%DPH - 15kč/km za ujetý kilometr, samostatný dovoz dveří bez montáže - 15kč/km za ujetý kilometr, výjezd na zaměření - 8kč/km.

 

Výše DPH

Výše daně z přidané hodnoty je nastavena na 21%. Pokud se jedná o zakázku vč.montáže do prostor určené k bydlení a splňujete podmínky popsané v sekci Časté dotazy, pak Vám bude vystavena nová faktura se sníženou sazbou 15% (pokud je odběratel neplátce DPH). Tento požadavek o snížené DPH musíte sami upozornit před vystavením zálohové faktury. Budete vyzváni k podepsání čestného prohlášení při převzetí zakázky po montáži.

Objednávka a převzetí zakázky

 • objednávka s termínem je závazná pro obě strany
 • pokud si nejste jistí správností zaměření stavebních otvorů, vytvořte objednávku s přibližnými rozměry (vnitřní dveře-typ a kusy, zárubně-šíře zdi a kusy) pro vytvoření zálohové faktury. Po složení zálohy na náš účet přijedeme před výrobou přesně změřit stavební otvory (pokud to vyžaduje situace, zákazník), dohodneme detaily kování, skel, povrchových úprav aj. (pokud se vyhnete návštěvě provozovny se vzorkovnou). Montáže a zaměření provádíme max. do 70km od provozovny! A to dle velikosti objednávky. Toto pořadí je neměnné (cenová nabídka-objednávka-zálohová faktura s termínem-vlastní zaměření-výroba-montáž vč.převzetí a doplatek).
 • objednávku lze změnit max. do 3 dnů po uzavření objednávky nebo při našem odborném zaměření u vás (jedná se o změny odstínu povrchové úpravy, typu skla, směru otvírání, nebo vlastním rozměru dveří a zárubní, či jiného výrobku na míru). Nevztahuje se na kompletní zrušení objednávky.
 • změna nebo úprava objednávky po této lhůtě nemůže být provedena (týká se zakázek výroby dveří)
 • pokud kupující zruší zakázku po lhůtě 3 dnů, propadá záloha ve prospěch prodávajícího jako náhrada za dosud vzniklé náklady (týká se zakázek výroby dveří)
 • kupující je informován o stavu své objednávky a jeho přípravě k převzetí po ukončení výroby. Kupující je povinen odebrat zakázku nejpozději do 3 měsíců od první výzvy, pokud se nedohodne jinak. Zakázka neodebraná po tomto termínu bude prodána ve výprodeji a inkasovaná záloha je nevratná.
 • pokud zakázka zahrnuje montáž, kupující je předem informován o termínu montáže zakázky. Montáž probíhá vždy v pracovní dny v pracovní době, je třeba proto počítat dopředu s touto skutečností.
 • kupující je povinen při převzetí zakázky potvrdit, že dveře převzal, prohlédl a neshledal žádné zjevné nedostatky
 • po zaplacení doplatku a převzetí zakázky dveří přechází vlastnické právo na kupujícího
 • ostatní prodej zboží, jako jsou doplňky nebo kování, není podmíněno objednáním dveří, ale v případě samostatného objednání je nutné počítat s delším termínem dodání a minimálním odběrem za 300,- bez DPH.

Záruční doba

Záruční doba na dveře a jiné výrobky je 24 měsíců. To se vztahuje i na ostatní zboží, pokud není uvedeno jinak.

Ochrana osobních údajů kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

1.Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen "GDPR") a využije tyto osobní údaje ( jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště,e-mailovou adresu, telefonní číslo) pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.dvere-janda.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
2.Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
3.Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu "GDPR" se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
4.Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí GDPR.
5.Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
6.Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.
7.V souladu s ustanovením GDPR bude mít účastník-subjekt údajů ode dne 25.05.2018 v případě, že bude pro poskytovatele identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže poskytovateli svou totožnost, zejména tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje např. právo získat od poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování., kategoriích dotčených osobních údajů., příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny., plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování., právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování., o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU)

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů

c) právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že  poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)

d) právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (a to ze strany poskytovatele v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo omezení zpracování)

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud poskytovatel neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, poskytovatel zpracování ukončí bez zbytečného odkladu)

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas např. se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S účinnosti od 25.05.2018 je k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, který je příslušný k řešení problematiky týkající se ochrany osobních údajů uvedené v předchozích bodech tohoto článku.

kontaktní e-mail: info@dvere-janda.cz

kontaktní adresa: Athena Petr-Janda; Zbizuby 71; 285 04 Uhlířské Janovice.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednané zakázky včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Zaplacenou zálohovou fakturou, kde byl dohodnutý termín realizace zakázky, je prodávající i kupující neodvolatelně vázán. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 

Nákupní košík

Položky:
Cena:
0
0 Kč

Novinky

15.9.2020
UPRAVENÉ TERMÍNY ZAKÁZEK DVEŘÍ

Zakázkově přijímáme ...

více
16.4.2020
Covid-19. Uvolnění osobních návštěv

16. 4. 2020 Uvolnění...

více
8.8.2017
Na dobírku - odběr od 300,-

Jsme zakázková výrob...

více
 
 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.