Reklamační řád

V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefonních číslech.

 Naše výrobky předáváme zákazníkům osobně zde, nebo námi sjednanou dopravou, popř. dopravou včetně montáže. Jinou přepravní službou dveře neposíláme z důvodu možného poškození dveří. Za případné poškození jinou dopravou neneseme odpovědnost, pokud si jí sami zjednáte.
Pokud bylo doručeno zboží nekompletní, kontaktujte nás, ale vždy se nejprve ujistěte, že dodávka souhlasí s objednávkou. Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. V případě již zabudovaných dveří pošlete fotografie s detekovaným problémem. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Pokud bylo zboží odebráno osobně (dveře-zárubně), je třeba zkontrolovat výrobek před montáží, v případě poškození dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele. V případě již namontovaných dveří nás kontaktujte o závadě e-mailem, vyfoťte a zdokumentujte problém. Mějte na paměti, že kupujete dřevěné dveře, které jsou organického původu a budou vždy podléhat povětrnostním vlivům, ovlivněných umístěním a ochranou.

Reklamace se nevztahuje na závady

  • Poškození jinou dopravou (poškrábaný povrch, uražený roh dveří, aj.)
  • Špatně provedená montáž jinou firmou (zkřížené dveře v zárubni, svěšené dveře, aj.)
  • Mechanické poškození (vylomené závěsy, povrchové poškození, aj.)
  • Nepasování našich dveří vyráběných podle ČSN do vaší původní zárubně.
  • Nedodržení návodu na ochranu dveří (viz. “INFORMACE”)

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.