Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré nabízené dveře a zárubně (a jiné výrobky) jsou vyráběny přímo na konkrétní zakázku, proto se na tyto objednávky (dveří, zárubní, kuchyní, nábytku, aj.) nevztahuje možnost vrácení výrobku do 14ti dnů bez udání důvodu objednané přes e-shop. Vyjímkou jsou dveřní doplňky.

Prodávající

Athena – Petr Janda
Zbizuby 71
285 04 Uhlířské Janovice

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zakázky

Zakázku je možno objednat následujícími způsoby:

 • – ústně (osobně)
 • – písemně (e-mailem)
 • – v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje: Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných skutečných údajů a náležitostí. Na objednávky bez požadovaných údajů nebudeme reagovat.

Platební podmínky

I při nákupu dveří a zárubní přes e-shop vyčkejte na zálohovou fakturu. Zákazník je povinen zaplatit 50% zálohy z celkové ceny objednávky při uzavření zakázky a potvrzení přijaté objednávky prodávajícím. Termín realizace (pokud není uvedeno jinak) je uveden na zálohové faktuře nebo na objednávce. Doplatek 50% zbylé částky vč. DPH v hotovosti pak při převzetí zakázky, nebo před zahájením vlastní montáže (týká se pouze zakázek výroby dveří s příslušenstvím). Doprava dveří (vč.montážníků) je zvlášť účtována podle platného ceníku uvedeném na stránce montáže a doprava.
Nezadávejte v e-shopu dopravu určenou výhradně pro dveřní doplňky (GLS,ČP,PPL). Dveře neposíláme žádnou spedičkou, taková objednávka bude vrácena k přepracování.
Dveřní doplňky, jako je vrchní kování, klepadla aj. zasíláme standardně na dobírku.

Výše DPH

Výše daně z přidané hodnoty je nastavena na 21%. Pokud se jedná o zakázku vč.montáže do prostor určené k bydlení a splňujete podmínky popsané v sekci Časté dotazy, pak Vám bude vystavena nová faktura se sníženou sazbou 12% (pokud je odběratel neplátce DPH). Tento požadavek o snížené DPH musíte sami upozornit před vystavením zálohové faktury. Budete vyzváni k podepsání čestného prohlášení při převzetí zakázky po montáži.

Objednávka a převzetí zakázky

Toto pořadí je neměnné, nelze požadovat výjezd technika bez předchozího postupu (cenová nabídka-objednávka-zálohová faktura s termínem-vlastní zaměření-výroba-montáž vč.převzetí zakázky a doplatek v hotovosti.

 1. objednávka s termínem je závazná pro obě strany
 2. pokud si nejste jistí správností zaměření stavebních otvorů, vytvořte objednávku s přibližnými rozměry (vnitřní dveře-typ a kusy, zárubně-šíře zdi a kusy) pro vytvoření zálohové faktury. Po složení zálohy na náš účet přijedeme před výrobou přesně změřit stavební otvory (pokud to vyžaduje situace, zákazník), dohodneme detaily kování, skel, povrchových úprav aj. (pokud se vyhnete návštěvě provozovny se vzorkovnou). Montáže a zaměření provádíme max. do 70km od provozovny! A to dle velikosti objednávky. Toto pořadí je neměnné (cenová nabídka-objednávka-zálohová faktura s termínem-vlastní zaměření-výroba-montáž vč.převzetí a doplatek).
 3. objednávku lze změnit max. do 3 dnů po uzavření objednávky nebo při našem odborném zaměření u vás (jedná se o změny odstínu povrchové úpravy, typu skla, směru otvírání, nebo vlastním rozměru dveří a zárubní, či jiného výrobku na míru). Nevztahuje se na kompletní zrušení objednávky.
 4. změna nebo úprava objednávky po této lhůtě nemůže být provedena (týká se zakázek výroby dveří)
 5. pokud kupující zruší zakázku po lhůtě 3 dnů, propadá záloha ve prospěch prodávajícího jako náhrada za dosud vzniklé náklady (týká se zakázek výroby dveří)
 6. kupující je informován o stavu své objednávky a jeho přípravě k převzetí po ukončení výroby. Kupující je povinen odebrat zakázku nejpozději do 2 měsíců od první výzvy, pokud se nedohodne jinak. Zakázka neodebraná po tomto termínu bude prodána ve výprodeji a inkasovaná záloha je nevratná.
 7. pokud zakázka zahrnuje montáž, kupující je předem informován o termínu montáže zakázky.  Termín montáže vám bude určen, a pokud se vám nehodí, dostanete jeden náhradní termín. Montáž probíhá v pracovní dny v pracovní době, nebo v sobotu podle situace, je třeba proto počítat dopředu s touto skutečností.
 8. kupující je povinen při převzetí zakázky potvrdit, že dveře převzal, prohlédl a neshledal žádné zjevné nedostatky a doplatit v hotovosti.
 9. po zaplacení doplatku a převzetí zakázky dveří přechází vlastnické právo na kupujícího
 10. ostatní prodej zboží, jako jsou doplňky nebo kování, není podmíněno objednáním dveří, ale v případě samostatného objednání je nutné počítat s delším termínem dodání a minimálním odběrem za 300,- bez DPH.

Záruční doba

Záruční doba na dveře a jiné výrobky je 24 měsíců. To se vztahuje i na ostatní zboží, pokud není uvedeno jinak.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednané zakázky včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odsouhlasením objednávky a zaplacenou zálohovou fakturou, kde byl dohodnutý termín realizace zakázky, je prodávající i kupující neodvolatelně vázán. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).